Wie ben ik?

Mijn naam is Gerda Cuperus, ik ben geboren in 1966 en woon in het mooie Friese Aldeboarn. 

Ik doe veel verschillende dingen met enthousiasme en inzet op het gebied van coaching, advies en begeleiding.  Ik leer steeds bij, door gesprekken, boeken en in opleidingen. De kennis en inzichten deel ik graag in mijn werk, de coaching, supervisie, intervisie. 

Geen hokjes

Dat wat ik leer en uitdraag zit niet strak in een ‘hokje’. Zo kan het onderwerp leefstijl en voeding naar voren komen in een coachingsgesprek, of gaan we met SoulCollage® aan de slag in een supervisietraject.  De TMA (talenten motivatie analyse) die steeds meer organisaties inzetten, kan een instrument zijn dat in de supervisie of intervisie goed toe te passen is.  Dit doe ik vanuit de visie dat de mens één geheel is en het één invloed heeft op het ander. Zo kan ik met iemand over voeding en eetgedrag in gesprek gaan maar gaat het eigenlijk over het niet respecteren van grenzen in het werk. Dat kan aan de orde komen zodat gedragsverandering ook echt duurzaam kan zijn. Een ander voorbeeld is de overbelaste medewerker die door de stress slecht slaapt en geen beweging neemt. We zoeken samen naar waar het begin van een oplossing zit, waar kun je kleine stapjes gaan zetten.

Verbinden

Naast het werken met particulieren en professionals ben ik me de laatste jaren op een meer overstijgend vlak gaan bewegen; verbinding tussen beleid en uitvoering, een bijdrage leveren aan het doorontwikkelen van transformatiedoelen, organisatieontwikkeling, hoe professionals goed te faciliteren. Zo participeer ik in een projectgroep die aan de aanbesteding voor een nieuw regiesysteem werkt; voorbereiding, aanbesteding, implementatie en borging. Op het snijvlak van techniek, beleid en uitvoering.

Kenmerkende woorden voor mij zijn:  nuchter en betrokken, humor en positief, creatief (en ja, ook de andere kant daarvan, ook lichtelijk chaotisch)  toegankelijk, deskundig en professioneel.

Mijn werkervaring is in de jeugdzorg, het Centrum Jeugd en Gezin, het maatschappelijk werk, de Gebiedsteams. Supervisie, coachen en intervisie aan diverse soorten professionals (jeugdwerkers, schulddienstverlening, Gebiedsteamwerkers breed, P&O adviseurs, studenten Energetische Therapie, Leerplichtambtenaren).