Wat doe ik?

Ik ben LVSC geregistreerd Coach en Supervisor; TMA professional;  SoulCollage® facilitator; gewichtsconsulent. 

Ik ben te benaderen voor individuele trajecten gewichtscoaching; workshops SoulCollage®; supervisietrajecten individueel of in een groepje; begeleide intervisie; coachingsgesprekken individueel of in groepjes; teamcoaching; inzet creatieve werkvormen op thema’s; meedenken over hoe de transformatiedoelen vertaald kunnen worden in de praktijk en hoe de professional daarin ondersteund kan worden; gespreksleiding. 

Verder lezen (Wanneer kies je voor Intervisie, Supervisie of Coaching)

Intervisie is een manier van in een groep vergelijkbare beroepsbeoefenaren naar je functioneren als professional kijken, leren met collega’s, scherp blijven. De inhoud is het (blijven)  ontwikkelen van je beroepshouding aan de hand van actuele werksituaties met de focus op jou als professional. Kan een structurele invulling van reflectie zijn. Kan onbegeleid en begeleid. Een tussenvorm is mogelijk; aantal keren begeleid met als doel zelfstandige voortgang. Om en om kan ook.

De taak van de begeleider is het bieden van structuur en continuïteit; focus op leervraag bepalen en houden, werkvormen aanbieden, bewaken van diepgang en inhoud.

Vaak is de begeleider de gespreksleider.

Supervisie gaat over reflectieve taakontwikkeling van de professional; leerthema’s met betrekking tot de beroepsbeoefening, ervaringsleren. Er wordt gewerkt met reflectieverslagen en schriftelijke inbreng. Werkwijze in samenspraak. Kan individueel en in kleine groepen, maximaal 4.  Het is met een hogere frequentie, meestal 10 x,  eens per twee a drie weken. Reden om hier voor te kiezen is als er bijvoorbeeld in korte tijd aan reflectie-eisen moet worden voldaan of dat er een urgentie gevoeld wordt om intensiever met een leerthema/ vraag aan het werk te gaan. De rol van de supervisor is ook intensiever; bereidt iedere keer de verslagen en inbreng voor, ontwerpt een krachtige leeromgeving passend bij de leerstijl van de supervisant, leidt naar zelfsturing.

Coaching wordt in de begeleidingskunde gezien als gericht op het autonoom functioneren van medewerkers in hun organisatiecontext. De inhoud gaat over actuele werkproblemen en verwerving van zelfsturing. Mijn persoonlijke opvatting is dat coaching over tal van onderwerpen kan gaan die het professionele functioneren beïnvloeden. Dat kan heel breed zijn, denk aan grenzen, werkdruk, onderzoeken van beroepshouding, vitaliteit, balans, organiseren van het werk, omgaan met de veranderende beroepswereld. Coaching is meest individueel, kleine groepjes hebben echter zeker meerwaarde!

Bij beide vormen is de professional zelf verantwoordelijk voor de al dan niet terugkoppeling aan de werkgever. Daar kunnen zij onderling afspraken over maken. Een gemeenschappelijke start is een mogelijkheid.

De supervisor is gehouden aan de beroepscode (zie LVSC site).

SKJ geregistreerde professionals moeten reflecteren. Dat kan op verschillende manieren. Bij begeleiding door een LVSC geregistreerde supervisor/begeleider volstaat de verklaring van de begeleider als bewijs voor kwalitatief goede reflectie.